zaterdag 12 mei 2007

Pain Polka

(English readers, please scroll down)Na het heerlijke Hongaarse Boerenbrood .Dat zo lekker was dat de helft al op is .
Nu maar weer een Frans zetselbrood .Ben als een echte bakker voor dag en dauw opgestaan .Als je dit brood gaat maken moet je wel de tijd voor nemen .

Pain Polka

Ingrediënten
Voor het zetsel
230 gr baguette deeg van 6-15 uur of 7 gr verse gist
1.2 dl water
120 gr ongebleekte bloem

Voor het deeg
7 gr verse gist
2.8 dl water
450 g ongebleekt meel
1 el zout

Bereiden
bestuif een oppervlakte met bloem
Zetsel
Hebt u deeg van baguette ga dan verder naar deeg bereiden
Voor het zetsel meng de gist met het water en voeg geleidelijk meel toe voor een deeg. Klop stevig, voeg de rest van het meel toe en maak een zacht deeg.
Kneed het 5 minuten en doe het dan in een ingevette kom en laat het dan 4-5 uur rijzen op kamer tempratuur tot het begint te zakken
Deeg voor het brood
Meng in een kom de gist met de helft van het water en roer dan de rest van het water er door .Kneed het oude baguette deeg erdoor of het zo juist gemaakte zetsel.
Voeg dan geleidelijk het meel en zout toe. Maak een deeg en kneed het dan 8 -10 minuten glad en elastisch
Doe het deeg in een ingevette kom. Dek het af op een warme plek en laat dan1 ½ uur tot het volume is verdubbeld
Sla het deeg op met een bloem bestoven oppervlak terug en maak er een bal van .Sla de deegbal iets plat en leg hem op de bakplaat
Dek het deeg af met ingevette folie en laat het op een warme plek 1 uur rijzen tot in volume is verdubbeld
Bestuif het deeg met bloem en snijd met een scherp mes een tamelijk diep kruispatroon in de bovenkant. Laat het deeg10 min rusten en verwarm intussen de oven op 220 °C
Bak het brood in 25 -30min goudbruin
Besproei de oven van binnen zodra het brood de oven ingaat en daarna nog 3 keer in de eerste 10 minuten Laat het brood op een rooster afkoelen

After delicious Hungary’s farmer bread. That this way nice was that half is already on. Now but French press bread. As a real baker for day and dew have stood up. If you this bread will make must you, however, the time for to take.
Pain Polka

Ingredients
for the press
230 gr baguette paste of 6-15 hours or 7 gr fresh leaven
1.2 dl water
120 gr flower
For the paste
7 gr fresh leaven
2.8 dl water
450 g flower
salts 1 ell
prepare
a surface with flower press have you paste of baguette shut then further to paste to prepare for the press mix the leaven with water and joint gradual flour for a paste. Mix firm, joint the rest of the flour and makes a gentle paste. It 5 kneads minutes and does it then in a greased bowl and lets it then 4-5 hours rise on chamber temperature to starts fall paste
For bread
Mixes in a bowl the leaven there with half of water and rudder then the rest of water by. The old baguette kneads paste by it or this way correct made press. Joint then gradually and salts the flour. And kneads it smoothens a paste then 8, -10 minutes and elastically does the paste in a greased bowl. Deck it finished on one warm spot and late dan1 ½ hour to the volume has doubled lettuce the paste on with a flower pollinated surface and makes of it a ball. Lettuce the lump something plat and leg him on the baking sheet Deck the paste finished with greased plastic and late on a warm spot 1 the hour rises to in volume has doubled Bestir the paste with flower and cuts with a sharp knife a fairly deeply cross pattern in the upper part. It deeg10 minus lets rest and heats the furnace on 220 °C barge it bread in 25 -30min gold brown meanwhile sprinkles to the furnace of within as soon as it bread the furnace enters and afterwards still 3 time in the first 10 lets cool down minutes it bread on a grating

Geen opmerkingen: