maandag 7 mei 2007

Noodsituatie in Italie door droogte


(english readers, please scroll down)De Tagliamento, in het gewest Friuli in het Noordoosten van Italië, is droger dan ooit. De rivier, die in dit jaargetijde normaal gevuld raakt met smeltwater uit de nabije Alpen, is nu weinig meer dan een onafzienbare witte grindvlakte.

De toevoer van water is minimaal en dat dreigt funest te worden voor plaatselijke landbouw. De toestand is kritiek en kan wanhopig worden, als het in mei niet genoeg regent, beaamt Daniele Giacome, de vice-directeur van de provinciale afdeling van standsorganisatie Coldiretti. "In het zuiden zijn we afhankelijk van rivieren en putten, die langzamerhand droog vallen terwijl door de aanhoudende droogte ook het grondwaterpeil daalt. Voor mei is regen voorspeld en ik hoop, dat het uitkomt, want anders komen we in juni letterlijk zonder water te zitten, met rampzalige gevolgen voor vrijwel de hele sector."
(bron agarisch dagblad)

The Tagliamento, in the district Friuli in the North east of Italy, are droger then ever. The river, which touches in this season filled normally with smelt water from close Alpen, is now a little more than one immense white gravel plain. The supply of water is minimum and that threatens become funest for local agriculture. The situation is critical and is possible desperate becomes, if it endorses enough regent in May not, Daniele Giacome, vice-director of the provincial department of score organisation Coldiretti. In the south we are dependent on rivers and wells, which are uncovered gradually whereas by constant dryness also the groundwater level decreases. For May rain has been predicted and I hope that it ends up, because differently we come sitting in June literally water, with disastrous consequences on nearly the complete sector.

Geen opmerkingen: