donderdag 21 juni 2007

stukje vlees of antibiotica.

Vanmorgen las ik in een blad dat het gebruik van antibiotica in de veehouderij is in 2006 met 7 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor .Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse veterinaire farmaceutische industrie (Fidin), die gepresenteerd werden op een symposium van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskundige (KNMvD) over antibiotica.
In 2006 werd 543.000 kilo werkzame stof antibiotica verkocht in Nederland. In 2005 was dit nog 508.000 kilo.
Het gebruik van anti- microbiële groeibevorderaars (AMGB’s) is hierbij buiten beschouwing gelaten. In 2006 is het gebruik hiervan verboden. In 2005 werd nog 40.000 kilo AMGB’s gebruikt.
De toename van het antibioticagebruik komt volgens dierenartsen door de schaalvergroting in de sector en het verbod op AMGB’s. Daarnaast wordt antibiotica vaak ingezet om tekortkomingen in de huisvesting te compenseren. (bron Mariska Vermaas)
Lekker dat stukje vlees of moet ik zeggen antibiotica.

Geen opmerkingen: